Tilbage til artikeldetaljer Danmarks Kirker IV. Holbæk amt 1. bd. ved Marie-Louise Jørgensen og Hugo Johannsen (Nationalmuseets Forlag, 1979). 670 s. Ill.