Tilbage til artikeldetaljer Festskrift til Astrid Friis på Halvfjerdsårsdagen den 1. August 1963. Red.: Sv. Ellehøj, Sv. Gissel, Knud Vohn. (Rosenkilde og Bagger, 1963). 326 s.