Tilbage til artikeldetaljer Henrik Harnow: Den danske ingeniørshistorie 185O-1920. Danske ingeniørersuddannelse, professionalisering og betydning for den danske moderniseringsproces. Systimes teknologihistorie. (Systime, 1998). 304 s., 300 kr. Download Download PDF