Tilbage til artikeldetaljer Christian Molbechs Brevveksling med svenske Forfattere og Videnskabsm├Žnd. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Morten Borup. III. (Gleerup, Lund, og Rosenkilde og Bagger, 1956). LV, 280 -+- 371 + 383 s.