Tilbage til artikeldetaljer Statsrådets forhandlinger 1848—1863. II. bind. 16. november 1848—30. august 1850. Udgivet af Rigsarkivet. (Munksgaard, 1956). 635 s.