Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

Statsrådets forhandlinger 1848—1863. II. bind. 16. november 184830. august 1850. Udgivet af Rigsarkivet. (Munksgaard, 1956). 635 s.

Hans P. Clausen

Dette andet bind af statsradets forhandlinger daekker en periode pa naesten 2 ar, mens det forste pa nogenlunde samme sidetal kun omfattede knap 11 maneder (se J. Saml. ny rsekke 111. bd., 147 ff). Protokollernes omfang er saledes svundet noget ind, efterhanden som statsradets virksomhed udviklede sig. Dog refereres debatterne om de vaesentligste sporgsmal i forbindelse med oproret og krigen stadig ret udforligt.

Ogsa i dette bind er texten fremlagt uden udeladelser af nogen art, og udgiveren har fulgt de samme principper som i bd. I: ingen noter og kommentarer, men navne — og sagregister samt talerfortegnelse. — I et kommende 3. bd. loves protokollerne frem til udstedelsen af januarkundgorelsen 28. I. 1852.