Tilbage til artikeldetaljer Jens Abildtrup: Slægten Abildtrup II. En herredsfogedslægt ca. 1475—1700. Samt nye oplysninger om slægten Hvid i Abildtrup Nedergaard 1487—1800. 123 s. (Eget forlag, Nørre Nissum, 1951). Selvejerslægten Bjødstrup 1380—1740. Biografiske skildringer samt oplysninger om de indgiftede slægter Barfod og Fastrup. 123 s. (Eget forlag, Nørre Nissum, 1952). Søren Kierkegaards tipoldefader, handelsmand Jens Andersen og hans slægt på Astrupgaard. Biografier. 72 s. (Eget forlag, Nørre Nissum, 1952). Vestjydsk bondeliv i 1600'erne. Kulturhistoriske skildringer. 96 s. (Eget forlag, Nørre Nissum, 1953).