Tilbage til artikeldetaljer A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielseu: Candidati og examinati juris 1736—1936, Candidati politices 1852—1936. Candidati actuarii 1922—1936. II. (Gad 1955). 440 s.