Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielseu: Candidati og examinati juris 17361936, Candidati politices 1852—1936. Candidati actuarii 1922—1936. II. (Gad 1955). 440 s.

Finn H. Lauridsen

Af det fortrseffelige handbogsvaerk, hvis forste del er anmeldt i Jyske samlinger Ny raekke, 111 bd., 2. hefte, er allerede udkommet et nyt bind (Gaarmann- Koster). Det folger noje det foregaende, og dets spsendvidde lader ane, at der i al fald skal mindst to bind mere til, for afslutningen er naet. Selv om deter noget, der ikke kan aendres ved, er der maske alligevel grund til at papege, at det ville have vaeret praktisk, om der i teksten pa en eller anden made umiddelbart kunne have vaeret skelnet imellem de tre grupper. Deter isaer for statistisk arbejde en betydelig ulempe, at benytteren er tvunget til blot for at udskille en enkelt af dem at skulle gennemse samtlige biografier.