Tilbage til artikeldetaljer E. Marquard og J. 0. Bro-Jørgensen (udg.): Prins Christian (V.)s breve. II. bind. (Gad, 1956). 851 s.