Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 3 (1954 - 1956) –

E. Marquard og J. 0. Bro-Jørgensen (udg.): Prins Christian (V.)s breve. II. bind. (Gad, 1956). 851 s.

Vagn Dybdahl

Den store kildepublikation, hvis 1. bind kom i 1952, emu afsluttet. Det sidste bind rummer uddrag af kancellibreve fra 164347 samt i et tillaeg prinsens egenhaendige breve 16271647. Som 1. bind betyder heller ikke 2. bind nogen sendring i opfattelsen af prinsens personlighed, men deter som dette (se »Jyske Samlinger« 11, s. 247) en yderst vaerdifuld kilde til belysning af snart sagt alle sider af samfundshistorien. 2. bind slutter med meget fyldige person-, sted- og sagrcgistre; det vanskelige sagregister er udarbejdet med megen omhu og akkuratesse og fortjener al mulig anerkendelse.