Tilbage til artikeldetaljer Nils Nilsson-Stjernquist: Tillkomsten av 1866 års grundlov. Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen XLL (Gleerup, Lund 1955). 367 s. Hent Download PDF