Nils Nilsson-Stjernquist: Tillkomsten av 1866 års grundlov. Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen XLL (Gleerup, Lund 1955). 367 s.

  • Hans P. Clausen

Forfatterbiografi

Hans P. Clausen
N/A
Publiceret
1956-01-01
Citation/Eksport
P. Clausen, H. (1956). Nils Nilsson-Stjernquist: Tillkomsten av 1866 års grundlov. Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen XLL (Gleerup, Lund 1955). 367 s. Historie/Jyske Samlinger, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37201