Tilbage til artikeldetaljer Meddelelser om Generalstabens Arbejder paa Island i Sommeren 1908.