Tilbage til artikeldetaljer Johs. Iversen: Landnam i Danmarks Stenalder. En pollenanalytisk Undersøgelse over det første Landbrugs Indvirkning paa Vegetationsudviklingen. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. R. Nr. 66 (68 S., 9 Tavler). København 1941. Pris 4.00 Kr.