Tilbage til artikeldetaljer Lebensraumfragen europäischer Völker. Udgivet af Prof. Dr. K. H. Ditzel, Prof. Dr. O. Schmieder og Prof. Dr. H. Schmitthenner (16 X 23 cm), Bd. I: Europa. 735 S. Talrige Illustrationer, 1 Planche og 1 Kortbilag. Bd. II: Europas koloniale Ergänzungsräume. 571 S. Plancher og mange Tekstillustrationer. Quelle og Meyer, Leipzig, 1941.