Tilbage til artikeldetaljer København 1840—1940. Det københavnske Bysamfund og Kommunens Økonomi ved Axel Holm og Kjeld Johansen. Udgivet af Københavns Borgerrepræsentation. 488 S., 28 X 21 cm, Illustrationer, Tabeller og Kort. Kommission: Arnold Busck. København 1941. Pris: 25,00 Kr.