Tilbage til artikeldetaljer L. Kober: Die Orogenlheorie. 184 S. 22 xl5 cm, 50 Afb. Gebruder Borntrager, Berlin 1933.