Tilbage til artikeldetaljer Johannes Humlum: Kulturgeografisk Atlas. 3die Udgave, 1955. 18X27 cm. I. Atlas. XIX -f 127 Sider, 127 Hovedkort og 336 Bikort (dansk, tysk, fransk og engelsk Tekst). 11. Tekstbind (på Dansk). 320 Sider. Talrige Illustrationer, Kort og grafiske Fremstillinger, Register.