Den sovjetiske militære kortlægning af Danmark under Den Kolde Krig:

En del af det verdensomspændende sovjetiske militære kortlægningsprogram

Forfattere

Nøgleord:

Danmark, Sovjetunionen, Den Kolde Krig,, Militær kortlægning

Resumé

Artiklen giver en første analyse af den kortlægning af Danmark, som blev gennemført af den sovjetiske generalstab fra begyndelsen af 1950’erne som en del af et globalt kortlægningsprojekt. Beskrivelsen sker på grundlag af Det Kgl. Biblioteks kortsamling. Kortene omfattede både lavt klassificerede topografiske kort og fortrolige specialkort. Da det kun er få af specialkortene, der er faldet i vestlige hænder, vurderer Svenningsen, at den sovjetiske generalstab ved sammenbruddet fra 1991 koncentrerede sig om at få specialkortene evakueret, mens man accepterede tabet af de topografiske kort. Angående de topografiske kort viser forfatteren, at kortene i de første ca. tyve år blev udarbejdet og opdateret på grundlag af danske civile kortblade. Forfatteren sammenligner med østtyske militære topografiske kort og konstaterer, at disse giver et betydeligt mere detaljeret billede af nøgleinfrastruktur. Dette er logisk. Vi ved nu, at det var polske og netop østtyske styrker, der forberedte en invasion af Danmark.

Forfatterbiografi

Stig Roar Svenningsen, Det Kgl. Bibliotek

Cand.scient.soc. i historie og geografi, samt ph.d. i geografi fra Roskilde Universitet. Nu seniorforsker ved specialsamlingerne på Det Kgl. Bibliotek. Forsker i dansk kartografihistorie, herunder den topografiske kortlægning af Danmark og kortlægningen af Danmark under Den Kolde Krig.

Referencer

Litteratur

Bjørnsson, I. “Sovjetunionen lavede middelmådige kort over Danmark”, 6. november (2018), https://videnskab.dk/kultur-samfund sovjetunionen-lavede-middelmaadige-kort-over-danmark.

Buga, L, Hegedűs, Á., Jankó, A., Mihalik, J., Rojkó, A. Suba, J., Szabó, B., m.fl., 100 years of Hungarian military mapping 1919 – 2019, (2019).

Cruickshank, J. ,“German-Soviet friendship’ and the Warsaw Pact mapping of Britain and Western Europe”, Sheetlines 79 (2007), pp. 23–43.

Cruickshank, J., “Views from Moscow”. Sheetlines 82 (2008): 37–49.

Davies, J. “Uncle Joe knew where you lived: The Story of Soviet Mapping of Britain (Part I)”, Sheetlines 72 (2005), pp. 26–38.

Davies, J. “Uncle Joe knew where you lived: The Story of Soviet Mapping of Britain (Part II)”. Sheetlines 73 (2005): 6–20.

Davies, J & A. Kent, The Red atlas: how the Soviet Union secretly mapped the world, University of Chicago Press (Chicago, London 2017).

Davies, J & A.J.Kent, “Red Star to Red Lion: The Soviet Military Mapping of Oxford”, Mapping Empires: Colonial Cartographies of Land and Sea, Kent, Alexander James, Soetkin Vervust, Imre Josef Demhardt, og Nick Millea (red.), (Cham: Springer International Publishing, under udgivelse til 2020), pp. 143-158, https://doi.org/10.1007/978-3-030-23447-8_8.

Davis, M & A. J. Kent, “Identifying Metadata on Soviet Military Maps: An Illustrated Guide”, Dissemination of Cartographic Knowledge, Altić,.; I. J. Demhardt & S. Vervust (red.) (Cham: Springer International Publishing, 2018), pp. 301-313. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61515-8_17.

Davis, M & A. J. Kent, “Improving User Access to Soviet Military Mapping: Current Issues in Libraries and Collections around the Globe”, Journal of Map & Geography Libraries 13, nr. 2 (2017), pp. 246-260. https://doi.org/10.1080/15420353.2017.1300206.

DIIS. Danmark under den kolde krig Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991. Bd. 3, 1979–1991 (Dansk Institut for Internationale Studier, 2005a).

DIIS. Danmark under den kolde krig Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991. Bd. 2, 1963–1978 (Dansk Institut for Internationale Studier, 2005b).

Fasching, G. L., (red). Militärisches Geowesen der DDR: Militärgeographie, Militärtopographie, Miltärhydrographie, Militärtopographischer Dienst, Seehydrographischer Dienst, topographische Karten, Spezial- und Seekarten in der Deutschen Demokratischen Republik von den anfängen bis zur Wiedervereinigung (MILGEO 20. Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien 2006).

Forsvarets Efterretningstjeneste. “Sovjetiske - korttegn - troppetegn - signaturer - forkortelser” (1977).

Geodatastyrelsen, og Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering. “Historiske kort på nettet”, set 24. juli (2018). https://hkpn.gst.dk/.

Headquaters, Department of the Army. “Soviet Topographic Map Symbols”, Department of the army technical manual (1958).

Hillingsø, K. G. H. Trusselsbilledet: en koldkriger taler ud (Gyldendal, København 2004).

Jensen, N. “Ivan - og Putin - ved hvor du bor”, Chakoten, nr. 2 (2018), pp. 8–12.

Kent, A. J. & J. M. Davies, “Hot Geospatial Intelligence from a Cold War: The Soviet Military Mapping of Towns and Cities”, Cartography and Geographic Information Science 40, nr. 3 (2013), pp. 248–253. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.799734.

Mang, R. (red) Militärisches Geowesen der DDR: Leistungen und Produkte des Militärtopographischen Dienstes (MILGEO 41. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, Wien 2012).

Michaelsen, P., “4 cm kortets historie Danmark 1:25.000 (4 cm kort) 1952-1998, produktionshistorie”, august (2012). http://www.topograf.dk/Korthistorie/4-cm-hist.pdf.

Michaelsen, P. “Turistkort udgivet af Geodætisk Institut”, 13. august (2014).

Møller, T. Ø., “Den Kolde Krig kort fortalt”, Bornholms Tidende, 1. juni (2018).

Postnikov, A. V., “Maps for Ordinary Consumers versus Maps for the Military: Double Standards of Map Accuracy in Soviet Cartography, 1917-1991”. Cartography and Geographic Information Science 29, nr. 3 (2002), pp. 243-260. https://doi.

org/10.1559/152304002782008431.

Royal Danish Library. “Danmark set fra luften - før Google”. www.kb.dk, 5. december (2018a). http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/.

Royal Danish Library. “Mediestream - Aviser”, (2018b). http://www2.statsbiblioteket.dk/ mediestream/avis.

Stenak, M, Pedersen, T. T., Hansen, P. H. & Jespersen, M, (red). Kold Krig. Kulturstyrelsen, (2013).

Svenningsen, S, R., M. L. Perner, & T. T. Nielsen, “Cartographic exchange among Warsaw-pact countries: The case of the topographic mapping of Denmark.” paper for ICHC Amsterdam, (2019).

Svenningsen, S. R. “Krigen og landskabet – 250 års dansk militærgeografi”, Fra Krig og Fred -Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 1, nr. 2 (2014), pp. 11-58.

Svenningsen, S. R. & M. L. Perner, “Soviet Cold War Maps: examining the organization and practices of production through the case of Denmark”, The Cartographic Journal, Under udgivelse. https://doi.org/10.1080/00087041.2019.1660518.

Svenningsen, S. R. & M. L. Perner, “Using GIS and historical digitized aerial imagery and maps to analyze information on Cold War Soviet military maps of Denmark”. e-Perimetron 14, nr. 2 (2019), pp. 85-96. http://www.e-perimetron.org/Vol_14_2/Svenningsen_Perner.pdf.

Sørensen, K., “Om at tegne kort - og historien om kort, hvor ikke alle bygninger kom med, særlig i Vedbæk”. Søllerødbogen, 2018, pp. 41–170.

Travers, D., “Soviet Military Mapping of Ireland During the Cold War: Galway and the Western Litteral”. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society 60 (2008), pp. 178-193.

Zentai, L., Buga, L. & G. Gercsák, “Hungarian Military Mapping Abroad 1919–1990”, The Cartographic Journal 55, nr. 2 (2018), pp. 159-169. https://doi.org/10.1080/00087041.2018.1433768.

Военно-топографическое управление генерального штаба. Условные знаки дла топографическои карт. (Moskva 1966).

Военно-топографическое управление генерального штаба . Условные знаки дла топографическои карт масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000. (Moskva, 1983).

Downloads

Publiceret

2020-04-01

Citation/Eksport

Svenningsen, S. R. (2020). Den sovjetiske militære kortlægning af Danmark under Den Kolde Krig: : En del af det verdensomspændende sovjetiske militære kortlægningsprogram. Fra Krig Og Fred, 2020(1), 140–176. Hentet fra https://tidsskrift.dk/frakrigogfred/article/view/136495

Nummer

Sektion

Artikler