Den svensk‐danske maritime forbrødring fra 1918

Forfattere

  • Michael Hesselholt Clemmesen

Nøgleord:

Danmark, Sverige, Tyskland, Rusland, Folkeforbundet, 1. Verdenskrig, 1920’erne

Resumé

Forfatteren beskriver den nu glemte tætte forbrødring mellem de svenske og danske mariner, der indledtes fra 1912. I løbet af 1918 udviklede forholdet sig til et de facto‐alliancesamarbejde mellem de to neutralitetsforsvarsstyrker under presset fra de krigsførendes inddragelse af Kattegat i deres operationer. De fremmede gesandtskaber erkendte udviklingen, og den britiske militærattaché i København og den britiske gesandt i Stockholm opregnede i analyser hjem de fordele, som de nordiske lande – og Storbritannien – kunne opnå ved et tættere formelt samarbejde mellem landene. Mod slutningen tog de to skandinavistisksindede ledende embedsmænd i marineministerierne, Hjalmar Rechnitzer i Danmark og Otto Lybeck i Sverige, initiativ til at udbygge det praktiske samarbejde med netværksskabende informations‐ og kammeratskabsaktiviteter, og allerede før Lybeck i 1927 blev værnschef, havde danske søofficerer adgang til den svenske flådes mest fortrolige tekniske felt, nemlig skydemetoder for det svære skibsartilleri på de nye panserskibe af Sverige‐klassen.

Forfatterbiografi

Michael Hesselholt Clemmesen

Pensioneret brigadegeneral med kandidatgrad i historie fra Københavns Universitet. Nu seniorforsker (emeritus) ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori, samt præsident for Dansk Militærhistorisk Kommission. Forskningsfokus er fortsat dansk og nordeuropæisk strategihistorie fra 1870 til 1940. Seneste større udgivelse er sidste del af trilogien om dansk forsvarspolitik fra 1890 til 1940: Sønderjyllands forsvar og Lembourns spionage. Om skiftet i 1928-29 tilbage til Tyskerkursen fra småflirt med fransk alliance (Odense 2019).

Downloads

Publiceret

2020-04-01

Citation/Eksport

Clemmesen, M. H. (2020). Den svensk‐danske maritime forbrødring fra 1918. Fra Krig Og Fred, 2020(1), 74–90. Hentet fra https://tidsskrift.dk/frakrigogfred/article/view/136493

Nummer

Sektion

Artikler