Debatanmeldelse: »Thi Blood raaber alt efter Blood« - Om Tyge Kroghs disputats »Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel«

  • Hans Henrik Appel
Publiceret
2000-01-01
Citation/Eksport
Appel, H. H. (2000). Debatanmeldelse: »Thi Blood raaber alt efter Blood« - Om Tyge Kroghs disputats »Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel«. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74972
Sektion
Artikler