Tilbage til artikeldetaljer »Frihedskæmperbilleder« - et essay om historisk billeddannelse Download Download PDF