Tilbage til artikeldetaljer O. KYHL: DEN LANDMILITÆRE CENTRALADMINISTRATIONS EMBEDSETAT 1660-1763. Udgivet af Rigsarkivet. København 1973. O. KYHL: DEN LANDMILITÆRE CENTRALADMINISTRATION 1660 —1763 I—II. Udgivet af Rigsarkivet. København 1975 og 1976. Hent Download PDF