O. KYHL: DEN LANDMILITÆRE CENTRALADMINISTRATIONS EMBEDSETAT 1660-1763. Udgivet af Rigsarkivet. København 1973. O. KYHL: DEN LANDMILITÆRE CENTRALADMINISTRATION 1660 —1763 I—II. Udgivet af Rigsarkivet. København 1975 og 1976.

  • Ole L. Frantzen
Publiceret
1975-03-06
Citation/Eksport
Frantzen, O. L. (1975). O. KYHL: DEN LANDMILITÆRE CENTRALADMINISTRATIONS EMBEDSETAT 1660-1763. Udgivet af Rigsarkivet. København 1973. O. KYHL: DEN LANDMILITÆRE CENTRALADMINISTRATION 1660 —1763 I—II. Udgivet af Rigsarkivet. København 1975 og 1976. Fortid Og Nutid, 1, 581-583. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119155
Sektion
Anmeldelser