Tilbage til artikeldetaljer HENRIK PEDERSEN: DE DANSKE LANDBRUG. Fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V’s Matrikel 1688. 1928. Reprotryk for Landbohistorisk selskab med kildekritisk vejledning ved Fridlev Skrubbel- trang. Kbh. 1975, Hent Download PDF