HENRIK PEDERSEN: DE DANSKE LANDBRUG. Fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V’s Matrikel 1688. 1928. Reprotryk for Landbohistorisk selskab med kildekritisk vejledning ved Fridlev Skrubbel- trang. Kbh. 1975,

  • Claus Bjørn
Publiceret
1975-03-05
Citation/Eksport
Bjørn, C. (1975). HENRIK PEDERSEN: DE DANSKE LANDBRUG. Fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V’s Matrikel 1688. 1928. Reprotryk for Landbohistorisk selskab med kildekritisk vejledning ved Fridlev Skrubbel- trang. Kbh. 1975,. Fortid Og Nutid, 1, 136-137. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119013
Sektion
Anmeldelser