Nye spor efter 700 års industrihistorie i Støvring
PDF

Citation/Eksport

Bergmann Møller, S. og Møller, J.-E. (2024) “Nye spor efter 700 års industrihistorie i Støvring”, Den Korte Historie, (2), s. 37–42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/denkortehistorie/article/view/144040 (Set: 24 maj 2024).

Resumé

I begyndelsen af 2021 stødte arkæologer fra Nordjyske Museer på et stykke spændende lokalhistorie. I forbindelse med etableringen af et nyt regnvandsbassin i Støvring by fandt de flere stadier af den gamle Støvring Vandmølle – en mølle, der første gang nævnes i et testamente fra 1268, og derefter kan følges helt frem til 1958, hvor driften ophørte. En industrihistorie, som ved den arkæologiske udgravning i 2021 atter kom frem i lyset, og hvor det viste sig, at møllen blev opført så tidligt som i 1250.

PDF

Nordjyske Museer og forfatteren har den fulde rettighed over artiklen.

Det er tilladt at linke til og downloade artiklen. Citering fra artiklen skal krediteres med forfatterens navn og kildeangivelse.

Tilladelse til brug af fotos skal hentes ved Nordjyske Museer og tilladelse til kopiering af indhold fra Den Korte Historie må kun finde sted med henvisning til Nordjyske Museer.