Nytorv
PDF

Citation/Eksport

Jensen, C. V. (2024) “Nytorv: Fra strand til bycentrum”, Den Korte Historie, 1(1), s. 28–35. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/denkortehistorie/article/view/143200 (Set: 24 maj 2024).

Resumé

Nordjyske Museers arkæologiske undersøgelser i 2020-2021, på gaden Nytorv i Aalborg midtby, gav indblik i stedets historie, før gaden blev anlagt som torv i 1604. Først var området et strandområde umiddelbart uden for byen og dens middelalderlige befæstning, men sidenhen blev området inddraget i byen ved et stort opfyldningsarbejde i 1400-tallet og i starten af 1500-tallet. Her blev fundet rester af byens befæstning fra middelalderen i form af en voldgrav, der var mindst 12-14 m bred, og som formodentligt blev etableret i starten af middelalderen, med sikkerhed før år 1365. Undersøgelserne viste desuden, at byens borgere nåede at bebygge de indvundne arealer med huse i 1400- og 1500-tallet, før disse igen måtte fjernes i forbindelse med kongens opførelse af Aalborghus Slot efter 1535.

 

PDF

Nordjyske Museer og forfatteren har den fulde rettighed over artiklen.

Det er tilladt at linke til og downloade artiklen. Citering fra artiklen skal krediteres med forfatterens navn og kildeangivelse.

Tilladelse til brug af fotos skal hentes ved Nordjyske Museer og tilladelse til kopiering af indhold fra Den Korte Historie må kun finde sted med henvisning til Nordjyske Museer.