Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?

Forfattere

  • Lillith Olesen Løkken
  • Ole Michael Spaten

Resumé

Med udgangspunkt i en fremstilling af den fremherskende (medicinske) forståelse af evidensbegrebet vil
artiklen diskutere formålet med evidens i den psykologiske praksis. Begreber som ’praksisbaseret evidens’ og
’oplevet evidens’ vil blive fremstillet og sat i forhold til det klassiske evidensbegreb. Med et kritisk lys på evidenshierarkier,
som kan føre til en forsnævret virksomhed i forhold til såvel forskning som praksis, diskuteres
såkaldte ’endegyldige sandheder’ i forhold til det unikke og kontekstbundne. Fra praktikerperspektivet plæderes
endelig for at der anvendes et bredere evidensbegreb i psykologisk praksis og nogle af de udfordringer
vi må være opmærksomme på fremover.

Downloads

Publiceret

2012-11-05

Citation/Eksport

Olesen Løkken, L., & Spaten, O. M. (2012). Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?. Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, 2(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/cp/article/view/7477

Nummer

Sektion

Artikler