Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskrift for Coaching Psykologi har til formål at være et væsentligt dansk forum for diskussion af coaching psykologisk praksis og forskning indenfor felter som f.eks. life-coaching, executive coaching, organisatorisk coaching, sports coaching, integrativ coaching og en lang række paradigmer som f.eks. psykodynamisk coaching, kognitiv coaching, humanistisk coaching, systemisk coaching, narrativ coaching osv. Tidsskrift for Coaching Psykologi er peer-reviewed og publicerer hovedsageligt artikler og kommentarer på dansk, men rummer også en sektion hvori engelsksprogede artikler vil forekomme. Vi er interesserede i alle artikler der med en psykologisk profil diskuterer den coaching psykologiske praksis og forskning, dens problemer, perspektiver og grundlæggende fundering.

Peer review-proces

Når redaktionen modtager et manuskript gennemlæses bidraget, hvorefter det tilsendes (uden angivelse af forfatter) normalt til to medlemmer af redaktionsgruppen. Indenfor en frist på typisk 4-6 uger vurderer medlemmer af redaktionsgruppen herefter om:

1) manuskriptet direkte kan indgå i tidsskriftet uden yderligere bearbejdning eller

2) manuskriptet kan indgå med yderligere bearbejdning, som der angives detaljerede retningslinjer for eller

3) manuskriptet slet ikke egner sig til optagelse i tidsskriftet.

Politik om Open Access

Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:

    1. Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en Creative Commons Attribution-licens, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.

 

    1. Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.

 

  1. Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se The Effect of Open Access).

Bidragyder

Driften af tidsskriftet er funderet af Institut for Kommunikation og med støtte fra Det Obelske Familiefond og VBN redaktionen ved Aalborg Universitetsbibliotek.

Tidsskriftet er udgivet på Aalborg Universitetsforlag.

Tidsskriftshistorik

Tidsskrift for Coaching Psykologi er en open access journal – et tidsskrift med fri adgang, hvor første nummer udkom ’online’ efteråret 2011. Fremover udgives tidsskriftet to gange årligt henholdsvis vinter/forår og sommer/efterår.

Tidsskriftet er funderet i forskellige danske forskningsmiljøer og udgives af et fællesskab mellem den Coaching Psykologiske Enhed på Københavns Universitet og den Coaching Psykologiske forsknings Enhed på Aalborg Universitet med Ole Michael Spaten som ansvarshavende redaktør.