Tredje generations coaching - en invitation til nytænkning og faglig udvikling

Forfattere

  • Reinhard Stelter

Resumé

Tredje generations coaching” udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse
af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. ”Tredje
generations coaching” er funderet på en samfundsmæssig forståelse af coaching. Coaching er blevet så betydningsfuld,
fordi samfundet opleves som uoverskueligt og hyperkomplekst. Viden skal nu udformes og
anvendes i specifikke kontekster og situationer, og både i privatliv og i det offentlige rum skal vi lære at
forhandle os til rette. Coaching kan hjælpe os til at skabe ny viden og mestre sociale forhandlinger. Coaching
er dermed en slags fødselshjælp til nye refleksioner og perspektiver, en hjælp til selvhjælp og en støtte til ens
egen selvdannelsesproces.

Downloads

Publiceret

2012-11-05

Citation/Eksport

Stelter, R. (2012). Tredje generations coaching - en invitation til nytænkning og faglig udvikling. Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, 2(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/cp/article/view/7476

Nummer

Sektion

Artikler