Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning. Del 2: Emissionsfaktorer

Authors

  • Peter Kai Department of Engineering – Biological and Chemical Engineering, Aarhus University
  • Anders Peter Adamsen Department of Engineering – Biological and Chemical Engineering, Aarhus University

Keywords:

Ammoniak, lugt, emission, emissionsfaktorer, BAT, generelle ammoniakreduktionskrav, normtal, husdyrproduktion, stalde, husdyrgødning, gylle, dybstrøelse

Abstract

Denne rapport er udarbejdet af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen, som har udbedt sig en videnskabelig vurdering af, om det er muligt at basere beregninger af emissioner af ammoniak og lugt på grundlag af produktionsarealer i stalde og gødningslagre i stedet for, som nu, på mængden af udskilt kvælstof fra husdyr i forbindelse med ansøgning af og kontrol med miljøgodkendelser.

Nærværende rapport behandler anden del af opgaven, hvori dokumenteres fastlæggelsen af nye arealrelaterede ammoniak- og lugtemissionsfaktorer for stald- og gødningslagre, omregning af gældende BAT-ammoniakemissionsgrænser til arealrelaterede emissionsgrænseværdier samt omregning af gældende generelle ammoniakreduktionskrav til reduktionskrav knyttet til produktionsarealer i stalde og gødningslagre.

Downloads

Published

2017-01-19

How to Cite

Kai, P., & Adamsen, A. P. (2017). Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning. Del 2: Emissionsfaktorer. Technical Report Biological and Chemical Engineering, 6(12). Retrieved from https://tidsskrift.dk/bce/article/view/25214