Towards the Expert Governance: Social Scientific Expertise and the Socialist State in Czechoslovakia, 1950s–1980s

Authors

  • Vítězslav Sommer

DOI:

https://doi.org/10.7146/serendipities.v1i2.122851

Keywords:

Cold War, Czechoslovakia, experts, state socialism

Abstract

This article is concerned with the process of introduction and the further expansion of social scientific expertise in state socialist Czechoslovakia from the mid-1950s until 1989. It presents these developments in the context of the changing policy strategies of the Communist Party elites and describes how closely social scientific expertise, and social scientific knowledge production in general, was interconnected with the broader development of the state socialist governance from the post-Stalinism of the second half of the 1950s to the 1980s perestroika period. This text is structured around three crucial realms of the state socialist governance: state, economy and labor, and socialist society. The first part of the article is concerned with the expertise in the field of state, law and political sciences, which played a significant role during the late 1950s, when the socialist statebuilding project was finished. The following section focuses on the rise of social scientific expert culture during the reform communist period of the 1960s. The third part of this study analyzes how the reform communist expert culture was transformed by the post-1968 regime in a large expert apparatus in order to build strictly centralized technocratic governance. Finally, this article describes how social scientific expertise responded to the crisis and disorganization of state socialist governance during the perestroika period.

References

Amadae, Sonja M. (2003) Rationalizing Capitalist Democracy: The Cold War Origins of Rational Choice Liberalism, Chicago University Press, Chicago.

Andersson, Jenny, and Egle Rindzeviciute (eds.) (2015) The Struggle for the Long-Term in Transnational Science and Politics: Forging the Future, London and New York: Routledge.

Bauerová, Jaroslava, Jaroslav Kolář, Jiří Růžička, Jaroslav Kohout, Eva Bidlová, and Miloslav Tomšík (1972) O sociálním plánování, Prague: Práce.

Blaive, Muriel (2001) Promarněná příležitost: Československo a rok 1956, Prague: Prostor. (French edition: Blaive, Muriel (2005) Une déstalinisation manquée: Tchécoslovaquie 1956, Bruxelles: Éditions Complexe).

Bockman, Johanna K. (2011) Markets in the Name of Socialism: Left-Wing Origins of Neoliberalism, Stanford: Stanford University Press.

Brick, Howard (2006) Transcending Capitalism: Visions of a New Society in Modern American Thought, Ithaca and London: Cornell University Press.

Brückweh, Kerstin, Richard F. Wetzell, Dirk Schumann, and Benjamin Ziemann (eds.) (2012) The Role of the Human and Social Sciences in Modern Societies, 1880–1980, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Brunbauer, Ulf, Claudia Kraft, and Martin Schulze Wessel (eds.) (2011) Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries, München: Oldenbourg Verlag.

Burchell, Graham, Colin Gordon, and Peter Miller (eds.) (1991) The Foucault Effect: Studies in Governmentality, Chicago: University of Chicago Press.

Burian, Michal (1998) Prognostici v takzvané sametové revoluci, Soudobé dějiny 5: 492–509.

Bystřina, Ivan (1957) Lidová demokracie, Prague: ČSAV.

Celostátní konference Komunistické strany Československa. Zvláštní číslo Nové mysli, červen 1956, Prague: Rudé právo – vydavatelství Ústředního výboru KSČ: 246–272.

Connelly, John (2000) The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945–1956, Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Dayé, Christian (2014) Visions of a Field: Recent Developments in Studies of Social Science and Humanities, Science, Technology & Human Values 39: 877–891.

Doering-Manteuffel, Anselm, and Lutz Raphael (2010) Nach dem Boom: Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Engerman, David C. (2004) The Romance of Economic Development and New Histories of the Cold War, Diplomatic History 28: 23–54.

Engerman, David C. (2009) Know Your Enemy. The Rise and Fall of American Soviet Experts, Oxford: Oxford University Press.

Engerman, David C. (2010) Social Science in the Cold War, Isis 101: 393–400.

Erickson, Paul, Judy L. Klein, Lorraine Daston, Rebecca Lemov, Thomas Sturm, and Michael D. Gordin (2013) How Reason Almost Lost Its Mind: The Strange Career of Cold War Rationality, Chicago: Chicago University Press.

Evans, Peter B., Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol (eds.) (1985) Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press.

Eyal, Gil (2000) Anti-Politics and the Spirit of Capitalism: Dissidents, Monetarists and the Czech Transition to Capitalism, Theory and Society 29: 49–92.

Eyal, Gil (2003) The Origins of Postcommunist Elites: From Prague Spring to the Breakup of Czechoslovakia, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Eyal, Gil, and Larissa Buchholz (2010) From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions, Annual Review of Sociology 36: 117–137.

Filipcová, Blanka and Jindřich Filipec (1976) Různoběžky života: zápas o socialistický životní způsob, Praha: Svoboda.

Filipcová, Blanka and Jindřich Filipec (1980) Socialistický způsob života – skutečnost i program, Praha: Horizont.

Fourcade, Marion (2009) Economists and Societies: Discipline and Profession in the United States, Britain and France, 1890s–1990s, Princeton: Princeton University Press.

Gavin, Francis J., and Mark Atwood Lawrence (eds.) (2014) Beyond the Cold War: Lyndon Johnson and the New Global Challenges of the 1960s, Oxford: Oxford University Press.

Ghamari-Tabrizi, Sharon (2005) The Worlds of Herman Kahn: The Intuitive Science of Thermonuclear War, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gilman, Nils (2003) Mandarins of the Future. Modernization Theory in Cold War America, Baltimore: John Hopkins University Press.

Havel, Jiří, Jan Klacek, Jiří Kosta, and Zdislav Šulc (1998) Economics and System Change in Czechoslovakia, 1945–1992, in: Hans-Jürgen Wagener (ed.) Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe, London and New York: Routledge, 213–263.

Heyck, Hunter (2015) Age of System: Understanding the Development of Modern Social Sciences, Baltimore: John Hopkins University Press.

Houška, Jiří (ed.) (1962) Základní teoretické otázky výstavby socialismu a komunismu ve světle výsledků společenských věd. Materiály konference o teoretických problémech výstavby socialismu a komunismu konané v Liblicích ve dnech 26. až 29. dubna 1961, Prague: Nakladatelství Československé akademie věd.

Houška, Jiří and Karel Kára (1954) Příspěvek k otázkám theorie revoluce a státu v zemích lidové demokracie, Filosofický časopis 2: 273–311.

Houška, Jiří and Karel Kára (1955) Otázky lidové demokracie, Prague: Státní nakladatelství politické literatury.

Isaac, Joel, and Duncan Bell (eds.) (2012) Uncertain Empire: American History and the Idea of the Cold War, New York: Oxford University Press.

Jareš, Jakub, Matěj Spurný, and Katka Volná (eds.) (2012) Náměstí Krasnoarmějců 2: učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace, Prague: FF UK-Togga.

Jessop, Bob (2001) Bringing the State Back In (Yet Again): Reviews, Revisions, Rejections, and Redirections, International Review of Sociology 11: 149–173.

Komárek, Valtr (1976) Aktuální otázky plánování a prognostiky, Prague: Academia.

Komárek, Valtr (1977) Hospodářské a vědeckotechnické prognózy, Prague: SNTL.

Komárek, Valtr (ed.) (1990) Prognóza a program, Prague: Academia, 1990.

Kopeček, Michal (2009) Hledání ztraceného smyslu revoluce: Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–1960, Prague: Argo.

Kotkin, Stephen (1995) Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization, Berkeley, CA: University of California Press.

Kotkin, Stephen (2001) Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 2: 111–164.

Kouba, Karel (ed.) (1968) Úvahy o socialistické ekonomice, Praha: Svoboda.

Král, Miroslav et al. (1967) Věda a řízení společnosti, Praha: Svoboda.

Krapfl, James (2013) Revolution with a Human Face: Politics, Culture, and Community in Czechoslovakia, 1989–1992, Ithaca: Cornell University Press.

Krylova, Anna (2014) Soviet Modernity: Stephen Kotkin and the Bolshevik Predicament, Contemporary European History 23: 167–192.

Kučera, Eduard (1960) K soudobému revizionismu (K praxi a teorii soudobého jugoslávského revizionismu), Prague: Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí.

Kusin, Vladimir V (1971) The Intellectual Origins of the Prague Spring: The Development of Reformist Ideas in Czechoslovakia, London: Cambridge University Press.

Kutta František (1976) Systém řízení sociálních procesů, Praha: Svoboda.

Kutta, František (ed.) (1973) Řízení v období vědeckotechnické revoluce: Principy socioekonomického řízení, Prague: Svoboda.

Kutta, František (ed.) (1980) Teorie a praxe sociálního plánování a programování v ČSSR, Praha: Svoboda.

Lakatoš, Michal (1957) Otázky lidové demokracie v Československu, Prague: ČSAV.

Lavoie, Don (1985) Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate Reconsidered, New York: Cambridge University Press.

Marx, Karl (1993) Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, London: Penguin Books.

McDermott, Kevin, and Vítězslav Sommer (2013) The ‘Club of Politically Engaged Conformists’? The Communist Party of Czechoslovakia, Popular Opinion, and the Crisis of Communism, 1956, Cold War International History Project Working Paper No. 66.

Miloslav Král, Miloslav (ed.) (1967) Věda a řízení společnosti, Prague: Svoboda.

Mirowski, Philip (2002) Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Míšková, Alena, Miroslav Šmidák, and Hana Barvíková (1998) Československá akademie věd 1969–1972: Restaurace komunistické moci ve vědě, Prague: Ústav pro soudobé dějiny.

Myant, Martin (1989) The Czechoslovak Economy, 1948–1988: The Battle for Economic Reform, Cambridge: Cambridge University Press.

Myant, Martin (2003) The Rise and Fall of Czech Capitalism: Economic Development in the Czech Republic since 1989, Cheltenham: Edward Elgar.

Myant, Martin (2014) The Czechoslovak Economy, and Martin Štefek, Za fasádou jednoty: KSČ a SED po roce 1985, Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Novotný, Jaroslav and Miroslav Štráchal (1980) Poznatky z experimentů v plánování sociálního rozvoje měst a obcí, Ústí nad Labem: Ústav pro filozofii a sociologii – pobočka Ústí nad Labem. Oates-Indruchová, Libora (2008) The Limits of Thought? The Regulatory Framework of Social Sciences and Humanities in Czechoslovakia (1968–1989), Europe-Asia Studies 60: 1767–1782.

Otázky národní a demokratické revoluce v ČSR. Sborník příspěvků přednesených na konferenci Historického ústavu ČSAV 28.–30. IV. 1955 v Liblicích, Prague: ČSAV.

Pavelka, Karel (ed.) (1979) Řešení komplexních úkolů v řídící praxi, Prague: Svoboda.

Pence, Katherine and Paul Betts (eds.) (2008) Socialist Modern: East German Everyday Culture and Politics, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Péteri, Gyórgi (1998) Academia and State Socialism: Essays on the Political History of Academic Life in Post-1945 Hungary and Eastern Europe, Boulder: Social Science Monographs.

Pullmann, Michal (2011) Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu, Prague: Scriptorium.

Reid, Susan E., and David Crowley (eds.) (2000) Style and Socialism: Modernity and Material Culure in Post-War Eastern Europe, Oxford and New York: Berg.

Remington, Robin Alison (ed.) (1969) Winter in Prague: Documents on Czechoslovak Communism in Crisi, Cambridge, MA: MIT Press, 88–137.

Richta, Radovan (1963a) Člověk a technika v revoluci našich dnů, Prague: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí.

Richta, Radovan (1963b) Komunismus a proměny lidského života: (k povaze humanismu naší doby), Prague: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí.

Richta, Radovan (1971–1977) Marxova cesta revoluční kritiky, in: Karl Marx, Rukopisy "Grundrisse": ekonomické rukopisy z let 1857–1859, Prague: Svoboda, 7–25.

Richta, Radovan (ed.) (1969) Civilization at the Crossroads: Social and Human Implications of the Scientific and Technological Revolution, Prague: Svoboda.

Rindzeviciute, Egle (2016) The Power of Systems: How Policy Sciences Opened Up the Cold War World, Ithaca: Cornell University Press.

Robin, Ron (2001) The Making of the Cold War Enemy. Culture and Politics in the Military-Intellectual Complex, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Rocca, Gordon L. (1981) ‘A Second Party in Our Midst’: The History of the Soviet Scientific Forecasting Association, Social Studies of Science 11: 199–247.

Rodgers, Daniel T. (2011) Age of Fracture, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Selucký, Radoslav (1966) Člověk a jeho volný čas: Pokus o ekonomickou formulaci problému, Prague: Československý spisovatel.

Shlapentokh, Vladimir (1987) The Politics of Sociology in the Soviet Union, Boulder: Westview Press.

Šik, Ota (1968a) Economic Planning and Management in Czechoslovakia, Prague: Orbis.

Šik, Ota (1968b) Ekonomika a zájmy: Jejich vzájemné vztahy do socialism, Praha: Svoboda.

Šik, Ota (1968c) Plán a trh za socialism, Praha: Academia, 1968.

Šimečka, Milan (1984) The Restoration of Order: The Normalization of Czechoslovakia, London: Verso Books.

Skilling, Gordon H. (1976) Czechoslovakia´s Interrupted Revolution, Princeton: Princeton University Press.

Solovey, Mark, and Hamilton Cravens (eds.) (2012) Cold War Social Science: Knowledge Production, Liberal Democracy, and Human Nature, New York: Palgrave Macmillan.

Sommer, Vítězslav (2011) Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem, 1950–1970, Prague: FF UK – Nakladatelství Lidové noviny: 56–152.

Sommer, Vítězslav (2015) Forecasting the Post-Socialist Future: Prognostika in Late Socialist Czechoslovakia, 1970–1989, in: Jenny Andersson and Egle Rindzeviciute (eds.) The Struggle for the Long-Term in Transnational Science and Politics: Forging the Future, London and New York: Routledge: 144–168.

Sommer, Vítězslav (2016a) Experti, právo a socialistický stát: Právní věda v ČSAV a její činnost v letech 1952 až 1960, Soudobé dějiny 23 (1-2): 118–136.

Sommer, Vítězslav (2016b) Scientists of the World, Unite! Radovan Richta’s Theory of Scientific and Technological Revolution, in: Elena Aronova and Simone Turchetti (eds.) Science Studies during the Cold War and Beyond: Paradigms Defected, New York: Palgrave Macmillan: 177–204.

Steinmetz, George (ed.) (1999) State/Culture: State-formation after the Cultural Turn, Ithaca: Cornell University Press.

Stíbalová, Běla (1976) Sociální plánování v ČSSR a SSSR, Prague: ÚVTEI.

Šulc, Ota (1987) Prognostika od A do Z, Prague: SNTL.

Sutela, Pekka (1991) Economic Thought and Economic Reform in the Soviet Union, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

The Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic (1960) Prague: Orbis.

Tůma, Oldřich (2003) Společenské a politické souvislosti termínu normalizace, in: Antonín Kostlán (ed.) Věda v Československu v období normalizace (1970–1975). Sborník z konference. Praha, 21.–22. listopadu 2001, Prague: výzkumné centrum pro dějiny vědy: 17–24.

Vavroušek, Josef (1990) Životní prostředí a sebeřízení společnosti, Praha: Institut řízení.

Voříšek, Michael (2012) The reform generation: 1960s Czechoslovak sociology from a comparative perspective, Praha: Kalich.

Wagner, Peter (2008) The Uses of the Social Sciences, in: Theodore M. Porter and Dorothy Ross (eds.) The Cambridge History of Science: Volume 7: The Modern Social Sciences, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008): 537–552.

Zieleniec, Josef (ed.) (1990) Československo na rozcestí: Zpráva o stavu národního hospodářství a možnostech jeho nápravy, Prague: Lidové noviny.

Downloads

Published

2016-11-01

How to Cite

Sommer, V. (2016) “Towards the Expert Governance: Social Scientific Expertise and the Socialist State in Czechoslovakia, 1950s–1980s”, Serendipities. Journal for the Sociology and History of the Social Sciences, 1(2), pp. 138–157. doi: 10.7146/serendipities.v1i2.122851.