The Polish Career of The American Soldier

From the Model to the Legend

  • Antoni Sułek
Keywords: Polish sociology, empirical social research, Samuel Stouffer, The American Soldier

Abstract

The study conducted by Samuel Stouffer and his team in the US Army during World War II is generally considered to be a founding study in quantitative empirical sociology. The book The American Soldier (1949-1950) played an important role in the development and institutionalization of empirical social research. Joseph Ryan’s monograph Samuel Stouffer and the GI Survey (2013) analyzes the history and reception of the research and book in the United States. This paper investigates the reception and impact of the book far from the United States: in Poland.

References

Bauman, Zygmunt (1964) Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii, Warszawa: Książka i Wiedza.

Bucholc, Marta (2016) Sociology in Poland: To be Continued?, London: Macmillan.

Converse, Jean M. (1987) Survey Research in the US: Roots and Emergence 1890-1960, Berkeley: University of California Press.

Gostkowski, Zygmunt (1957) Badania socjologiczne w armii amerykańskiej, Wojsko Ludowe 7: 26-32; 8: 25-32.

Greenwood, Ernest (1945) Experimental Sociology: A Study in Method, New York: King’s Crown Press.

Hovland, Carl I., Arthur A. Lumsdaine, and Fred D. Sheffield (1949) Experiments on Mass Communication, Princeton: Princeton University Press.

Hyman, Herbert H. (1950) Survey Design and Analysis: Principles, Cases, and Procedures, Glencoe: Free Press.

Janowitz, Morris (1962) Fragmenty prac z socjologii wojska, transl. by H. Szostkiewicz, Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna.

Kilias, Jarosław (2017) Goście ze Wschodu. Socjologia polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa, Kraków: Nomos.

Lazarsfeld, Paul F. (1949) ‘The American Soldier’ – An Expository Review, Public Opinion Quarterly 13 (2): 377-404.

Lazarsfeld, Paul F., and Morris Rosenberg (Eds.) (1955) The Language of Social Research, New York: Free Press.

Lissowski, Grzegorz (2012) System punktowy jako metoda podziału zbioru niepodzielnych dóbr, Decyzje 18: 5-24.

Lynd, Robert S. (1949) The Science of Inhuman Relations, New Republic 9: 22-25.

Malewska-Peyre, Hanna (2003) W kręgu Ossowskich, interviewed by A. Sułek, Kultura i Społeczeństwo 2: 71-85.

Malewski, Andrzej (Ed.) (1962) Zagadnienia psychologii społecznej. Wybór z literatury amerykańskiej, transl. by J. Jacobson and D. Jedlicka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Malewski, Andrzej (1965) O zastosowaniach teorii zachowania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Malewski, Andrzej (1967) Verhalten und Interaktion. Die Theorie des Verhaltens und das Problem der sozialwissenschaftlichen Integration, transl. by W. Wehrstedt, Tübingen: Mohr.

Matejko, Aleksander (1948) Badania opinii publicznej metodą reprezentatywną. Z działalności Czechosłowackiego Instytutu Badań nad Opinią Publiczną, Przegląd Socjologiczny 10: 301-323.

Matejko, Aleksander (1962) Socjologia przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Merton, Robert K. (1982) Teoria socjologiczna i struktura społeczna, transl. by E. Morawska and J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Merton, Robert K., and Paul F. Lazarsfeld (Eds.) (1950) Continuities in Social Research: Studies in the Scope and Method of ‘The American Soldier’, Glencoe: Free Press.

Mills, C. Wright (1959) The Sociological Imagination, New York: Oxford University Press.

Mirek, Franciszek (1948) Zarys socjologii. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nowak, Stefan (Eds.) (1965) Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów, transl. by J. Frentzel, P. Graff and S. Nowak, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowak, Stefan (1968) Przyczynowe interpretacje zależności statystycznych w nieeksperymentalnych badaniach socjologicznych, in: Klemens Szaniawski (Ed.) Metody statystyczne w socjologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 91-182.

Nowak, Stefan (Ed.) (1991) Studenci Warszawy. Studium długofalowych przemian postaw i wartości, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ossowski, Stanisław (1949) Education in Nazi-Occupied Poland, in: Daniel S. Gillmor (Ed.) Speaking of Peace. An Edited Report of the Cultural and Scientific Conference for World Peace, New York, March 25-27, New York: National Council of the Arts, Sciences, and Professions, 110-111.

Ossowski, Stanisław (1962) O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ossowski, Stanisław (1973) Die Besonderheiten der Sozialwissenschaften, transl. by F. Griese, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Ossowski, Stanisław (in press) Dzienniki 1905-1962, ed. by Róża Sułek, Warszawa: Scholar.

Pawełczyńska, Anna, and Stefan Nowak (1962) Social opinions of students in the period of stabilization, Polish Perspectives 5 (2): 38-50.

Platt, Jennifer (1996) A History of Sociological Research Methods in America 1920-1960, Cambridge: Cambridge University Press.

Pollak, Michael (1980) Paul F. Lazarsfeld: A Sociointellectual Biography, Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization 2: 157-177.

Ryan, Joseph W. (2013) Samuel Stouffer and the GI Survey. Sociologists and Soldiers during the Second World War, Knoxville: University of Tennessee Press.

Rychliński, Stanisław (1932) Badanie środowiska społecznego, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Sasnal, Patrycja (2016) Dżihad przegrywa, frustracja zostaje, Gazeta Wyborcza – Magazyn Świąteczny, 16-17 July.

Schwebber, Libby (2002) Wartime Research and the Quantification of American Sociology. The View from ‘The American Soldier’, Revue d’Histoire des Sciences Humaines 6 (1): 65-94.

Shils, Edward A., and Morris Janowitz (1948) Cohesion and Desintegration in the Wehrmacht in World War II, Public Opinion Quarterly 12 (2): 280-315.

Sorokin, Pitirim (1956) Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences, Chicago: Henry Regnery.

Stouffer, Samuel A. (1955) Conformism, Communism, and Civil Liberties: A Cross-section of the Nation Speaks its Mind, New York: Doubleday.

Stouffer, Samuel A., Edward A. Suchman, Leland C. De Vinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams, Jr. (1949a) The American Soldier I: Adjustment during Army Life, Princeton: Princeton University Press.

Stouffer, Samuel A., Arthur A. Lumsdaine, Marion Harper Lumsdaine, Robin M. Williams, Jr., M. Brewster Smith, Irving L. Janis, Shirley A. Star, and Leonard S. Cotrell, Jr. (1949b) The American Soldier II: Combat and its Aftermath, Princeton: Princeton University Press.

Stouffer, Samuel A., Louis Guttman, Edward A. Suchman, Paul F. Lazarsfeld, Shirley A. Star, and John A. Clausen (1950) Measurement and Prediction, Princeton: Princeton University Press.

Studia z psychologii społecznej z czasie II wojny światowej (1960), transl by S. Krakowski, B. Maszlanka and H. Stasiak, ed. by Jerzy J. Wiatr; Biuletyn Informacyjny (Zarząd Propagandy i Agitacji GZP WP). Seria psychologii i pedagogiki wojskowej, 16, 17, 21, 22.

Sułek, Antoni (1998a) Paul Lazarsfeld and Polish Sociology: A Historical Record of Contact, Perception, and Impact, Journal of History of the Behavioral Sciences 34 (4): 367-380.

Sułek, Antoni (1998b) Stefan Nowak and Empirical Sociology in Poland, Polish Sociological Review 2: 165-176.

Sułek, Antoni (2009) On the Unpredictability of Revolutions. Why did Polish Sociology Fail to Forecast ‘Solidarity’?, Polish Sociological Review 4: 523-537.

Sułek, Antoni (2010) ‘To America!’: Polish Sociologists in the United States after 1956 and the Development of Empirical Sociology in Poland, East European Politics and Societies 24 (3): 327-352.

Szczepański, Jan (1951) Techniki badań społecznych: konspekt wykładów wygłoszonych w roku 1950/51, Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szostkiewicz, Stefan (1961) Procedury i techniki badań socjologicznych, Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna.

Uziembło, Adam (1957) O szkoleniu pracowników politycznych, Wojsko Ludowe 7: 3-8.

Wiatr, Jerzy J. (1960) Armia i społeczeństwo: wprowadzenie do socjologii wojska, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Published
2018-03-01
How to Cite
Sułek, A. (2018) “The Polish Career of The American Soldier”, Serendipities. Journal for the Sociology and History of the Social Sciences, 3(1), pp. 1–13. doi: 10.25364/11.3:2018.1.1.