Tilbage til artikeldetaljer Utvecklingen av den tyska abortlagstiftningen i jämförelse med utvecklingen i Norden Download Download PDF