Tilbage til artikeldetaljer Betydningen av sosial status og kjønn for straffutmålingen Download Download PDF