Tilbage til artikeldetaljer Mökligheten att handla annorlunda som en förutsättning för skyldansvar - syften och värderingar Download Download PDF