Tilbage til artikeldetaljer Förutsebarhetens betydelse inom Honkasalos läran om kausalitet i straffrätten Download Download PDF