Tilbage til artikeldetaljer Kommunalbestyrelsesmedlemmers strafbare medvirken til borgernes lovovertr├Ždelser i dansk ret Download Download PDF