Tilbage til artikeldetaljer Den grønlandske kriminallovs bestemmelser vedrørende foranstaltninger overfor psykisk abnorme lovovertrædere Download Download PDF