Jakobsen, E. M. (1988). Strandforskydningskurver. Varv, 1988(1), 10–12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/varv/article/view/144804