Heilesen, S. B. “Et Naturligt Redskab? - Om Temaet ”Videndeling Og Samarbejde På nettet””. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), bd. 3, nr. 5, maj 2005, doi:10.7146/unev.v3i5.4952.