Andresen, B. B. “Evaluering for læring”. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), bd. 4, nr. 9, juli 2006, doi:10.7146/unev.v4i9.4913.