[1]
A. Hansen, “En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!”, UNEV, bd. 2, nr. 4, jun. 2004.