Agertoft, A., & Nielsen, J. (2003). Undervisning gennem plenumdiskussioner på nettet. Tidsskrift for Universiteternes Efter- Og Videreuddannelse (UNEV), 1(1). https://doi.org/10.7146/unev.v1i1.5003