(1)
Andresen, B. B. Evaluering for læring. UNEV 2006, 4.