Ringer, Noam. “Hur Barn Med Adhd Uppfattar Och Hanterar Sina svårigheter”. Tidsskrift for Professionsstudier 17, no. 32 (februar 23, 2021): 172–175. Set maj 17, 2022. https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125175.