Svensson, Kerstin, og Lennart G. Svensson. “Kontextuell Professionalisering: Att Studera Professioner I Historiska samhällskontexter”. Tidsskrift for Professionsstudier 16, no. 31 (november 12, 2020): 84–93. Set september 23, 2021. https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122761.