Bøje, R. B. “Sygeplejerskers Udvikling Af ældre Borgeres tværsektorielle forløb Igennem Ekspansiv læring”. Tidsskrift for Professionsstudier, bd. 18, nr. 34, september 2022, s. 134-7, doi:10.7146/tfp.v18i35.134069.